codes culturele sector

De Governance Code Cultuur is samen met de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie bedoeld voor een gezonde en veerkrachtige cultuursector. Elk van deze codes heeft een eigen focus: de Governance Code Cultuur richt zich op fatsoenlijk bestuur en toezicht, de Fair Practice Code op een stevigere arbeidsmarktpositie van mensen werkzaam in de sector en de Code Diversiteit & Inclusie op een structurele verankering van diversiteit en inclusie binnen de organisatie. Alle drie de codes zijn opgesteld voor én door de cultuursector: ze kwamen tot stand in overleg met en op aanraden van culturele organisaties. De codes sluiten inhoudelijk op elkaar aan en versterken elkaar. (Bron: Cultuur-Ondernemen.nl)

Cultural Governance Code

Productiehuis Cruz onderschrijft de Cultural Governance Code. We zijn ons bewust van het belang van een goed bestuur en toezicht. De bestuursleden houden toezicht op de activiteiten en uitvoeringen van de organisatie op zowel inhoudelijk als financieel gebied. Het jaarverslag en de jaarrekening zijn tevens te vinden op de website van het Productiehuis Cruz.

Fair Practice Code

Productiehuis Cruz onderschrijft de Fair Practice Code binnen de culturele sector. We zijn ons bewust van het feit dat er onderbetaling plaatsvindt binnen de sector. Productiehuis Cruz staat erop dat iedere professional een betaling ontvangt welke aansluit aan een CAO binnen de culturele sector of de Honorariumrichtlijnen en rekentools voor werkenden die de Fair Practice Code onderschrijft. 

Code Diversiteit en Inclusie

Productiehuis Cruz onderschrijft de Code Diversiteit en Inclusie. Er wordt bij alle activiteiten en uitvoeringen gekeken naar de wensen en groeimogelijkheden van een individu. Of dit nu om organisatieleden of deelnemers gaan. Wij werken met alle talenten ongeacht welke huidskleur, afkomst, nationale of etnische achtergronden. Ook maken wij geen onderscheid in etnische, culturele, historische, gender, klasse en diverse seksuele gerichtheid. Wij produceren met passierijke proactieve mensen waarbij de focus ligt op de professionele ontwikkeling en toekomstbeeld van de makers.