Privacy Beleid

Wie zijn we

Ons site adres is: https://www.productiehuiscruz.nl/
We zijn telefonisch bereikbaar via +31 (0) 6 45 00 71 30
de Functionaris Gegevensbescherming van Productiehuis Cruz is te bereiken via Info@productiehuiscruz.nl

Persoonsgegevens

Productiehuis Cruz verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Op basis van onze relatie en mits je deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt kunnen wij de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Lidmaatschap van een andere organisatie.
 • Persoonsgegevens die iets zeggen over jouw gezondheid of herleid kunnen worden naar jouw gezondheid.
 • Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze online diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar indien dat niet relevant is voor onze werkzaamheden en de aard van onze werkzaamheden, tenzij deze jongeren aan hun verzorgers hiervoor om toestemming hebben gevraagd. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker op één van onze online diensten ouder dan 16 jaar is en zijn derhalve niet aansprakelijk voor het verwerken van onjuiste informatie die via één van onze online diensten aan ons is verstrekt. Wij raden verzorgers van jongeren onder de 16 jaar aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder toestemming van hun verzorgers. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een jongere die niet ouder dan 16 jaar is, neem dan contact met ons op via Info@ProductiehuisCruz.nl.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Productiehuis Cruz verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten


Productiehuis Cruz bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaar voor de persoonsgegevens. Productiehuis Cruz verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Productiehuis Cruz neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Info@productiehuiscruz.nl .

Cookies

https://www.ProductiehuisCruz.nl maakt gebruik geen van cookies of vergelijkbare technieken.

Ingesloten inhoud van andere sites

Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht. Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Productiehuis Cruz en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Info@productiehuiscruz.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wijzigingen privacy beleid en privacy statement

Productiehuis cruz behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze privacy beleid. Daarom raden we je aan om dit privacy beleid regelmatig te raadplegen, zodat jij van de wijzigingen op de hoogte bent.