Libido Workshop – Over de streep lesbrief

Hoe gaat jouw klas om met het onderwerp seksualiteit? Welke grenzen bewaken we, wanneer is er een veilige sfeer en hoe behoud je respect voor elkaar? We ontdekken onze grenzen door hier verbaal en non-verbaal over te communiceren tijdens de workshop. Kortom, we nemen jou mee naar jouw grenzen omtrent seksualiteit. 

Leerdoelen
– Respectvol om gaan met seksuele diversiteit en genderdiversiteit
– Inzicht verkrijgen in culturele en/of religieuze verschillen rondom seksualiteit
– Stilstaan bij persoonlijke waarden en normen omtrent seksualiteit

Benodigdheden:
– Touw

Dagprogramma:
Introductie gastles | Opwarming theateroefening | Over de streep | Nabespreking 
Tijd: 90 minuten | Deelnemers: 25-30 | Locatie: Binnen | Actief: half actief

Opwarming theateroefening
De workshop begint met een warming-up. Hiermee wordt er op een laagdrempelig manier het ijs gebroken en kunnen de jongeren zich uiten zonder zich te generen. Het doel van de warming-up is om de drempel te verlagen waarbij de jongeren zichzelf durven te uiten. We vergeten gezamenlijk wat er voorafgaand de dag heeft plaatsgevonden, maken het hoofd leeg en geven het lichaam een energieboost!

Over de streep – Seksualiteit
“Over de Streep – Seksualiteit” heeft als doel om jongeren meer bewust te laten worden van hun gedrag rondom seksualiteit. Deze werkvorm is in het verleden te zien geweest in de Amerikaanse tv-programma ‘Cross the line’. Er is altijd veel emotie rondom de heftige thema’s en daarom wordt er van tevoren een veilige omgeving gecreëerd met regels en omgangsvormen. Middels “Over de streep” komen de jongeren meer over elkaar te weten, leren ze elkaars grenzen kennen en hun voorkeuren over hoe zij het liefst behandeld worden omtrent seksualiteit. Ze worden hier ook zelf bewuster van. 

De jongeren staan allemaal achter het touw. Op het moment dat er instructies gegeven wordt, staat de workshopbegeleider voor de groep. 
Zodra de ‘Over de streep’ vragen gesteld worden, staat de begeleider aan de zijkant zodat de jongeren de ruimte hebben om over te steken. Er wordt eerst geoefend met simpele vragen, zoals bijvoorbeeld: ‘Stap over de streep als je in maart geboren bent’. De groep die blijft staan toont respect door een duimpje omhoog of een hart te vormen met hun handen. Daarna gaat iedereen weer aan dezelfde kant bij elkaar staan. De vragen worden steeds persoonlijker. Er kunnen evaluatievragen gesteld worden als: “Ik zag je rennen bij de stelling, wil je hierover vertellen?” of “Je besloot te blijven staan bij deze stelling, kun je dit uitleggen?”

Afspraken:
Er zijn een aantal afspraken die met de klas gemaakt worden:
– Er mag niet gepraat worden tijdens de vraag
– Iedereen volgt zijn/haar eigen gevoel bij het beantwoorden van de vragen
– Er wordt niet uitgelachen
– Als iemand niet wil antwoorden, dan is dat oké
– Alles wat er tijdens de workshop gebeurt, wordt niet elders gecommuniceerd. 

Ook de voorstelling + workshop boeken? Neem dan contact op via info@productiehuiscruz.nl 
– Productiehuis Cruz is aangesloten bij CJP en kan worden ingezet als culturele activiteit voor de educatie. 
– Het educatieve aanbod van Productiehuis Cruz is jaarlijks ook te vinden via KC-R.